0981.977.956

Tag Archives: kết nối

Hướng dẫn kết nối và kiểm tra modem cho máy tính

Hướng dẫn kết nối và kiểm tra modem cho máy tính khi kết nối dịch vụ mạng cáp quang fpt Trước khi bạn bắt đầu kết nối máy tính với mạng internet, hãy kiểm tra các thiết bị phù hợp và xác định cách bạn sẽ kết nối với Internet, lựa chọn nơi cung cấp […]