Tin mới nhất FPT Chính sách thủ tục

01/01/2018 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT – FPT Telecom quy chuẩn về chính sách thủ tục cần hợp đồng cần thiết giữa khách hàng và FPT Telecom Bao gồm: Chính sách về thời gian cam kết sử dụng dịch vụ – Chính sách khôi phục dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ, chuyển địa điểm, chuyển đổi chủ sở hữu, tạm ngưng và thanh lý hợp đồng, thay đổi thông tin khách hàng, bảo hành, bảo trì, hủy và hoàn tiền … đó là những lưu ý thực hiện mà khách hàng cần nắm dõ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của FPT cung cấp.

Chính sách các thủ tục của FPT Telecom

I/ Chính sách, thời gian cam kết sử dụng và hoàn trả thiết bị FPT

FPT Telecom cung cấp và giữ quyền sở hữu toàn bộ vật tư, thiết bị (dây thuê bao, đầu nối, cáp LAN…, ngoại trừ phần vật tư thiết bị mà khách hàng đã mua từ nhà mạng FPT ) phục vụ kết nối đường truyền dẫn từ tập điểm đến điểm kết nối cuối cùng của mạng viễn thông của FPT Telecom là địa điểm sử dụng dịch vụ Internet của Khách hàng. Các vật tư, thiết bị này là một phần cấu thành nên mạng viễn thông của FPT Telecom, FPT Telecom có toàn quyền thu hồi khi Khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ.

Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ của FPT Telecom sẽ phải sử dụng trong thời hạn tối thiểu được quy định tại Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ. Trường hợp, Khách hàng vi phạm thời hạn sử dụng cam kết thì Khách hàng phải bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết cho FPT Telecom là 1.100.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT) đối với các gói Dịch vụ A1, Super30, Super80, Super100, Super150; đối với các gói dịch vụ còn lại là 5.500.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT) và hoàn trả cho FPT Telecom các Thiết bị đầu cuối và các thiết bị, vật tư khác thuộc sở hữu của FPT Telecom.

Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet và Truyền hình FPT và muốn tạm ngưng/chấm dứt hợp đồng trước Thời hạn cam kết quy định tại Hợp đồng thì Khách hàng đồng ý thực hiện các nghĩa vụ sau đối với FPT Telecom: Tạm ngưng/chấm dứt dịch vụ Truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết là 550.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT). Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định mục 3 dưới đây.

Tạm ngưng/chấm dứt cả hai dịch vụ Internet và Truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết là 1.650.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT) cho FPT Telecom đối với các gói dịch vụ Super30, Super80, Super100, Super150; với các gói dịch vụ còn lại là 5.500.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT), đồng thời hoàn trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem, Converter, vật tư, thiết bị khác…). Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định tại mục 3 dưới đây.

Trong mọi trường hợp và tại bất kỳ thời điểm nào của Hợp đồng, nếu Khách hàng tạm ngưng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ truyền hình FPT, Khách hàng phải có nghĩa vụ hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình cho FPT Telecom hoặc thanh toán cho FPT Telecom số tiền 550.000 VNĐ/Bộ giải mã truyền hình (Đã bao gồm VAT). Đối với các Khách hàng ký mới hoặc Khách hàng đăng ký sử dụng thêm Bộ giải mã truyền hình trong thời gian từ 01/07/2016 đến 31/08/2017, Khách hàng sẽ thanh toán số tiền 770.000 VNĐ/Bộ giải mã (Đã bao gồm VAT). Nếu Khách hàng không hoàn trả thiết bị cho FPT Telecom hoặc hoàn trả thiết bị trong tình trạng bị hư hỏng, FPT Telecom không có nghĩa vụ thanh toán hoặc hoàn trả cho Khách hàng bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng đã thanh toán cho thiết bị Bộ giải mã truyền hình.

II/ Chính sách khôi phục dịch vụ FPT

a. Thủ tục thực hiện khôi phục 

Thủ tục chuyển đổi, khôi phục gói cước FPT được thực hiện thông qua một trong các hình thức:

 • Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của FPT Telecom.
 • Liên hệ tới nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên hoặc tổng đài CSKH của FPT 1900.6600 – Sẽ có nhân viên tới tại địa chỉ của khách hàng để hỗ trợ thực hiện thủ tục.

b. Khi thực hiện thủ tục khôi phục dịch vụ FPT chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).
 • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)

Liên hệ: Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

III/ Chính sách chuyển đổi gói cước FPT

a. Thủ tục thực hiện chuyển đổi

Thủ tục chuyển đổi gói cước FPT được thực hiện thông qua một trong các hình thức:

 • Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của FPT Telecom.
 • Liên hệ tới nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên hoặc tổng đài CSKH của FPT 1900.6600 – Sẽ có nhân viên tới tại địa chỉ của khách hàng để hỗ trợ thực hiện thủ tục.

b. Khi thực hiện thủ tục chuyển gói cước FPT chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Phương án chuyển đổi gói dịch vụ FPT: Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi từ gói dịch vụ đang sử dụng sang gói dịch vụ khác mà FPT Telecom đang cung cấp tại thời điểm chuyển đổi gói dịch vụ.
 • Liên hệ: Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

IV. Chính sách chuyển đổi địa điểm FPT

a. Thủ tục thực hiện đổi địa điểm

Thủ tục chuyển đổi điểm FPT được thực hiện thông qua các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của FPT Telecom.
 • Liên hệ tới nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên hoặc tổng đài CSKH của FPT 1900.6600 – Sẽ có nhân viên tới tại địa chỉ của khách hàng để hỗ trợ thực hiện thủ tục.

Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi dịa điểm FPT chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).
 • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)

Liên hệ: Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

b. Chính sách chuyển đổi địa điểm FPT

 • Quý khách có thể thực hiện chuyển địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển địa điểm Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.

V. Chính sách chuyển đổi chủ sở hữu, sang tên hợp đồng FPT

a. Thủ tục thực hiện sang tên hợp đồng

Thủ tục chuyển chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng mạng FPT được thực hiện thông qua một trong các hình thức:

 • Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của
 • FPT Telecom.
 • Liên hệ tới nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên hoặc tổng đài CSKH của FPT 1900.6600 – Sẽ có nhân viên tới tại địa chỉ của khách hàng để hỗ trợ thực hiện thủ tục.

Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).
 • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)

Các trường hợp chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng FPT

 • Trường hợp 1: Chủ hợp đồng cũ (Bên A) và chủ hợp đồng mới (Bên C) đến quầy giao dịch thực hiện chuyển đổi
 • Trường hợp 2: Nếu không có mặt chủ hợp đồng (Bên A) thì chủ hợp đồng mới (Bên C) cần cung cấp CMND (bản gốc hoặc bản photo có sao y) của chủ hợp đồng cũ (Bên A) hoặc cung cấp 02 hóa đơn của 02 tháng gần nhất của hợp đồng cung cấp dich vụ đó.

b. Chính sách khi chuyển đổi chủ sở hữu:

 • Chi phí khi chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng: Không thu phí.
 • Liên hệ: Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy g
 • iao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc

VI. Chính sách tạm ngưng, thanh lý dịch vụ hợp đồng FPT

a. Thủ tục thực hiện tam ngưng, thanh lý

Thủ tục tạm ngưng, thanh lý dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức:

 • Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của FPT Telecom.
 • Liên hệ tới nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên hoặc tổng đài CSKH của FPT 1900.6600 – Sẽ có nhân viên tới tại địa chỉ của khách hàng để hỗ trợ thực hiện thủ tục.

Khi thực hiện thủ tục tạm ngưng, thanh lý dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).
 • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)

b. Chính sách khi tạm ngưng, thanh lý dịch vụ

 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ vì lý do khách quan Khách hàng có thể tạm ngưng dịch vụ từ 01 – 06 tháng
 • Để biết thêm thông tin chi tiết chi phí tạm ngưng, thanh lý dịch vụ, Quý khách vui lòng xem trên Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ có ghi rõ hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch để được tư vấn cụ thể.

VII. Chính sách khi thay đổi các thông tin khách hàng khác của FPT

a. Thủ tục thực hiện đổi thông tin

Thủ tục tạm ngưng, thanh lý dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức:

 • Trực tiếp tại các Quầy giao dịch của FPT Telecom.
 • Liên hệ tới nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên hoặc tổng đài CSKH của FPT 1900.6600 – Sẽ có nhân viên tới tại địa chỉ của khách hàng để hỗ trợ thực hiện thủ tục.

Khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có).
 • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)

b. Chính sách thay đổi thông tin khách hàng

 • Chi phí thay đổi thông tin khách hàng: Không thu phí.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết phí chuyển địa điểm Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch.

VIII. Chính sách bảo hành, bảo trì của FPT

a. Thủ tục thực hiện bảo hành

1.1. Đối với Modem wifi/Converter:

 • Modem/Converter là thiết bị mà nhà mạng FPT cho Khách hàng thuê theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ; FPT Telecom sẽ thực hiện bảo hành thiết bị Modem/Converter trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ.
 • Trường hợp Khách hàng thay đổi, nâng cấp thiết bị, chính sách bảo hành đối với thiết bị được thay đổi nâng cấp sẽ áp dụng theo chính sách của FPT Telecom tùy từng thời điểm.
 • Để đảm bảo quyền lợi khách hàng khi sử dụng thiết bị, Khách hàng cần tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ, tránh các sự kiện gây hư hỏng đối với thiết bị như va đập, để nước vào, sử dụng sai hướng dẫn, quy cách của sản phẩm…
 • Trường hợp thiết bị hư hỏng do lỗi của Khách hàng, FPT Telecom có quyền từ chối bảo hành, trong trường hợp này, Khách hàng có nghĩa vụ nộp chi phí bảo hành hoặc thay thế thiết bị theo chính sách của FPT Telecom tại thời điểm đó.

1.2. Đối với bộ giải mã truyền hình FPT:

 • Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm; Điều kiện bảo hành: Bộ giải mã, nguồn, dây cáp, điều khiển được bảo hành với nguyên nhân hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất. Bảo hành thay thế thiết bị/linh kiện nếu không sửa chữa được và thu hồi thiết bị/linh kiện cũ. Các hư hỏng do lỗi của người sử dụng không được bảo hành.

b. Chính sách bảo trì

2.1. Các sự kiện bảo trì

 • Bảo trì theo yêu cầu của Khách hàng
 • Bảo trì chủ động cho các Khách hàng ảnh hưởng bởi sự cố (Chỉnh trang đô thị, dời trụ điện, cháy, đứt cáp, …)

2.2. Thời gian bảo trì

 • Đối với khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 36 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoặc xảy ra sự kiện hoặc theo kế hoạch.
 • Đối với khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoặc xảy ra sự kiện hoặc theo kế hoạch.

2.3. Nghiệm thu bảo trì dịch vụ

Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng, Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website https://fpt.vn/member như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào website https://fpt.vn/member bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng
 • Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu bảo trì. Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ.

IX. Chính sách hủy sử dụng và hoàn tiền

a. Trường hợp hủy hợp đồng trước khi FPT Telecom lắp đặt dịch vụ

 • Khách hàng phải thanh toán các chi phí phát sinh cho FPT Telecom do sự kiện hủy hợp đồng gây ra.
 • FPT Telecom sẽ hoàn trả lại số tiền ban đầu mà Khách hàng đã thanh toán sau khi trừ đi các chi phí phát sinh (nếu có).

b. Trường hợp hủy hợp đồng sau khi sử dụng

Nếu Khách hàng hủy sử dụng dịch vụ trong thời gian cam kết sử dụng dịch vụ Khách hàng sẽ phải thanh toán các khoản tiền bồi thường hoặc phạt vi phạm theo quy định của FPT Telecom tại thời điểm hủy dịch vụ trước thời hạn cam kết.

Ngoài ra:

 • Đối với Khách hàng trả sau: Khách hàng phải thanh toán các khoản nợ cước (nếu có) và các khoản tiền tương ứng với thời gian sử dụng tính đến ngày chấm dứt;
 • Đối với Khách hàng trả trước: Khách hàng phải thanh toán các khoản tiền tương ứng với thời gian sử dụng tính đến ngày chấm dứt;
 • Các thiết bị mà FPT trang bị cho Khách hàng hoặc cho Khách hàng thuê trong thời gian sử dụng dịch vụ sẽ được thu hồi.

Trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc bị hỏng không thể phục hồi (do lỗi của Khách hàng), thì Khách hàng phải bồi thường giá trị của thiết bị theo quy định của FPT Telecom tại từng thời điểm trước khi chấm dứt hợp đồng.

X. Chính sách lắp đặt dịch vụ và thiết bị FPT

a. Thời gian triển khai dịch vụ

Thời gian dự kiến lắp đặt dịch vụ với trường hợp khu vực đã có sẵn hạ tầng của FPT Telecom: trong vòng 4 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian dự kiến cung cấp dịch vụ với trường hợp khu vực chưa có sẵn hạ tầng của FPT Telecom:

 • Khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
 • Khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 9 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Thời gian cung cấp này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào tình hình thực tế khách quan khi lắp đặt. FPT Telecom luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ trong thời gian sớm nhất.

b. Quy trình triển khai dịch vụ

 • Cài đặt và bàn giao vật tư: – Đối với dịch vụ Internet: Cài đặt và bàn giao thiết bị đầu cuối, dây LAN (nếu có);
 • Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: cài đặt và bàn giao Bộ giải mã, điều khiển, dây LAN, thiết bị đầu cuối (nếu có).

c. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

 • Đối với dịch vụ Internet: Hướng dẫn Khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh;
 • Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: Hướng dẫn Khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; tài liệu hướng dẫn sử dụng trên ứng dụng của Bộ giải mã; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh.

d. Nghiệm thu dịch vụ:

– Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng,

Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website https://fpt.vn/member như sau: 

 • Bước 1: Đăng nhập vào website https://fpt.vn/member bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng.
 • Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu triển khai.

Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ.

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài FPT – Công Ty CP Viễn Thông FPT
 • ĐC: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Lô 37-39A, đường 19, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
 • Website: https://tongdaifpt.com.vn/
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
.
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x