Về Fouder Trần Thơi
Về Fouder Trần Thơi

Trần Thơi hiện là Founder của website tongdaifpt.net.vn ở công ty đồng nghiệp hay gọi tôi là Thoitv. Người có nhiều năm kinh nghiệm cung như nhiều giải thưởng cung cấp tư vấn các sản phẩm dịch vụ viễn thông FPT.

Tiểu sử Ông Trần Thơi

  • Nơi Sinh: Thái Bình
  • Nơi ở hiện tai: Hà Nội
  • Trình độ: Đại Học chuyên ngành Tài Chính
  • Chức vụ hiện tại: Trưởng nhóm Kinh Doanh

Quá trình công tác

Từ năm 2017: Gia nhập Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Năm 2020 – Nay: TN Kinh Doanh FPT Telecom

Thành tích đạt được

 – SEO top 1 Google ngành viễn thông FPT 2019

 – Năm 2020: Cá Nhân Xuất Sắc Nhất Năm 2020

 – Năm 2021: Cá Nhân Xuất Sắc Nhất Năm 2021

  • Đạt Danh Hiệu Vinh Doanh FOXSER Siêu Đẳng Quý I. Quý III
  • Top 25 Cá Nhân Xuất Sắc Nhất Toàn Quốc Trên Nền Tảng Affiliate Marketing

 – Năm 2022: Cá Nhân Xuất Sắc Nhất Năm 2022

  • Đạt Danh Hiệu Vinh Doanh FOXSER Siêu Đẳng Quý I. Quý III

Năm 2023: 

  • Đạt Danh Hiệu Vinh Doanh FOXSER Siêu Đẳng Quý II
  • Cá Nhân Xuất Sắc Nhất Vùng 1 Chiến Dịch FPT Play

Một số hình ảnh về Ông Trần Thơi

Thu chúc mừng Foxer siêu đẳng của Nguyên chủ Tịch Hoàng Nam Tiến

Về ông Trần Thơi

Lễ Vinh Danh Foxer siêu đẳng 2022